İletişim

İLAN 

            Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılları Olağan Genel Kurulları 2 Aralık 2020 Çarşamba günü Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı taktirde ikinci ve son toplantı Anasözleşmenin 32.’inci maddesi gereğince 10 Aralık 2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılması planlanan Genel Kurulumuz,

         T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Valiliklere gönderilen Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi hakkındaki 27.11.2020 tarih Z-89780865-153-19961 sayılı yazıyla, 01.03.2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir.

         Bu bağlamda birleştirilerek yapılacak olan 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılları Genel Kurullarımız 01 Mart 2021 tarihinden sonra yapılabilecektir.